Czy będą zbawieni?

Skąd mamy pewność, że religia chrześcijańska jest tą prawdziwą, a nie na przykład buddyzm? Może powinniśmy wierzyć w Allacha albo w Mahometa. Czy ci, którzy wierzą w Allacha czy w Mahometa, nie będą zbawieni, mimo że byli religijnymi, dobrymi ludźmi? Pytanie o stosunek chrześcijaństwa do innych religii należałoby rozbić na kilka różnych pytań. Oczywiście zupełnie inna będzie relacja chrześcijan do judaizmu, z którego chrześcijaństwo wyrasta, a zupełnie inna do religii Dalekiego Wschodu, które przez tysiąclecia rozwijały się niezależnie od kultury śródziemnomorskiej. Jeszcze inny będzie stosunek Kościoła do islamu, który jest religią późniejszą niż chrześcijaństwo. Zacznijmy może od kwestii zbawienia. Czy wyznawcy innych religii będą zbawieni? Inna droga W centrum odpowiedzi na te wszystkie pytania stoi
Zostało Ci jeszcze 90% artykułu