fot. artyom kulikov

Czy Jezus musiał umrzeć na krzyżu?

Czy Jezus musiał umrzeć na krzyżu? Czy nie było innego sposobu odkupienia człowieka? Czy gdyby przyszedł na świat dzisiaj, to zginąłby jakąś inną śmiercią, na przykład przez rozstrzelanie czy powieszenie?To pytanie rodzi się ze słusznego niepokoju, jaki mogą wywoływać w nas niektóre teksty biblijne. Może się wydawać, że pokazują one Boga okrutnego, który żąda od człowieka ofiar z ludzi lub który chce cierpienia człowieka. Kiedy czytamy, że Bóg własnego Syna wydaje na śmierć krzyżową, to trudno pogodzić nam te słowa z obrazem Boga miłującego człowieka. Czy naprawdę nie było innego sposobu, żeby zbawić człowieka, niż tak okrutna śmierć? Czy w takim razie śmierć krzyżowa ma jakieś ukryte znaczenie i była konieczna dla wypełnienia się planu zbawienia?Tego typu pytania stawiano wielokrotnie. Scholastyczna teologia, która zawsze dążyła do ścisłości myślenia, wyróżniała kilka przyczyn ko
Zostało Ci jeszcze 90% artykułu

Kup miesięcznik W drodze 2021, nr 04, a przeczytasz cały numer

|
Wyczyść