Roman Bielecki OP
fot. Fot. Adam Ciereszko

Drodzy Czytelnicy,

mija trzydzieści lat, odkąd pierwsza Arka dotarła do Polski. Międzynarodowa sieć wspólnot zainicjowanych przez byłego oficera kanadyjskiej marynarki Jeana Vaniera, nazywanego Matką Teresą w spodniach albo świętym Janem od Muminków, przyczyniła się do zmiany myślenia o ludzkiej niepełnosprawności. „Wy w Arce jesteście odpowiedzialni za przewrót kopernikański – miał usłyszeć Vanier od jednego z biskupów. – Do tej pory mówiliśmy, że należy pomagać ludziom ubogim. A wy mówicie, że to ubodzy pomagają nam”. Niezwykły przykład wspólnego życia i codziennego partnerstwa osób upośledzonych i ich opiekunów to uparte zwracanie uwagi na to, że członkowie Arki, często z niskim ilorazem inteligencji, dotknięci ruchowym kalectwem, posiadają zawstydzający dla wielu z nas wysoki iloraz serca.

Nie chodzi o idealizowanie cierpienia. Teksty naszych autorów dużo mówią o codzienności – wysiłku, rodzicielskiej bezradności, udręczeniu, które przeplatają się z radością i nadzieją. Stawiają, w końcu, wciąż aktualne pytania: Co słabość drugiego człowieka robi z nami? Co w nas odsłania? Co nam mówi o naszym życiu? Do czego jest nam potrzebna? W każdym z nas, jak przypomina Tadeusz Sobolewski, siła i słabość się mieszają i raz jesteśmy upośledzoną Gelsominą, a raz siłaczem Zampano z filmowej La strady Felliniego.

W książce Odkryć nasze człowieczeństwo Vanier pisał: „Póki nie zaakceptujesz w sobie tej ciemnej strony, w której mieszka lęk, światło nie będzie tam miało dostępu; a kiedy ją zaakceptujesz, kiedy zaufasz Jezusowi, że On da ci światło, poczujesz się wolny, żeby działać”. Zrozumieć, że można wejść w relację z drugim człowiekiem w oparciu o wzajemną kruchość i zmienić zasady funkcjonowania naszego społeczeństwa, przejść od rywalizacji do wzajemnej akceptacji, to w gruncie rzeczy rewolucyjny manifest świętego.

Drodzy Czytelnicy,
Roman Bielecki OP

urodzony w 1977 r. – dominikanin, absolwent prawa KUL i teologii PAT, kaznodzieja i rekolekcjonista, od 2010 redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”, Prowincjalny Promotor Środków Społecznego Przekazu, autor wielu wywiadów, recenzji filmowych i literackich, publicysta, aut...