Droga na całe życie

Myśląc o owocach Ducha Świętego i o tym, na ile one są obecne w naszym życiu, bez strachu możemy zobaczyć swoje słabości, nie po to, żeby skupić się na swojej niedoskonałości, ale po to, żeby oddać te miejsca Lekarzowi, aby je uzdrawiał i błogosławił. Życie duchowe jest po to, żeby je przeżyć. To zdanie nie jest odkrywcze, ale warto o tym sobie przypominać za każdym razem, gdy bierzemy się do lektury Biblii, pism świętych autorów albo kiedy słuchamy poruszających nas kaznodziejów. Można przecież doświadczyć prawdziwych emocji w kontakcie z treściami opowiadającymi o zaawansowanym życiu duchowym, a nawet szczerze go pragnąć, jednocześnie zatrzymując się na tych wysokich i uduchowionych myślach. Życie duchowe jest bardzo praktyczne i dotyczy codziennych małych i dużych decyzji. Z trudem zobaczą to osoby, które o życiu duchowym tylko słyszały, ale nigdy n
Zostało Ci jeszcze 91% artykułu