Dziesięć słów Boga

Doświadczeniem religijnym Izraelitów jest pewność, że wszelkie przykazania, zasady i reguły zawarte w Prawie nie są czymś narzuconym przez Boga, lecz rodzą się w dojrzałej świadomości człowieka, otwierającej się na sens historii, w której ten człowiek uczestniczy. W 2017 roku na aukcji przeprowadzonej w Stanach Zjednoczonych sprzedano do prywatnej kolekcji niewielką kamienną tablicę. Anonimowy nabywca zapłacił za nią jedyne… 850 tysięcy dolarów. Inskrypcja ma wymiary 60 na 68 cm i jest datowana na lata 300–500 przed Chrystusem. Zawiera prawdopodobnie najstarszy na świecie poświadczony zapis Dekalogu w obydwu wersjach. W obydwu – bo Dekalog w Starym Testamencie został zapisany dwa razy: najpierw w Księdze Wyjścia (Wj 20,2–17), a następnie w Księdze Powtórzonego Prawa (5,6–21). Artefakt został odkryty w 1913 roku przy budowie linii kolejowej Palestyna-Egipt. Co interesujące, tabliczka pomija przykazanie zakazując
Zostało Ci jeszcze 94% artykułu