Jezus, nasz brat

W jednej z modlitw eucharystycznych czytamy, że Jezus jest naszym bratem. Czasem również słyszę na kazaniach, że jest On naszym przyjacielem. Kiedy jednak zaglądam do Katechizmu, czytam, że jest On Synem Człowieczym albo Panem. Z jednej strony wydaje się bardzo bliski, z drugiej strony niesłychanie daleki. Jak połączyć obie perspektywy? Na każdy przedmiot możemy spojrzeć z różnych stron. Cień walca czasami może być kołem, a czasami kwadratem, wszystko zależy od tego, jakie jest jego położenie względem źródła światła. Sytuacja się komplikuje, kiedy mówimy o ludziach. Każdy z nas odgrywa przecież różne role w swoim życiu. Ktoś może być jednocześnie uczniem i nauczycielem, dzieckiem i ojcem, dyrektorem i wolontariuszem. Jezus Chrystus jest dla naszego poznania jeszcze większym wyzwaniem. W tym wypadku nie chodzi tylko o punkt widzenia ani nawet o odgrywane w społeczeństwie role, ale o istnienie w jednej osobie dwóch natur, boskiej i ludzkiej. Kluczem do mówienia o Jezusie jest dla nas orzeczenie Soboru Chalce
Zostało Ci jeszcze 89% artykułu