Język na emigracji
fot. ronak jain

Język na emigracji

Synonimy, reżyseria: Nadav Lapid, występują: Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte, Uria Hayik, Olivier Loustau, Francja, Niemcy, Izrael 2019, dystrybucja: Aurora Films

W językoznawstwie istnieje pojęcie językowego obrazu świata, które opiera się na przekonaniu, że to, w jaki sposób posługujemy się językiem, jakich używamy struktur gramatycznych i z jakiego zasobu leksykalnego korzystamy, pokazuje nasz sposób widzenia i rozumienia świata. Język nie jest odrębnym bytem oderwanym od otoczenia. Nie jest też tylko i wyłącznie środkiem komunikacji. To metoda, która oddaje naszą wizję świata i sposób pojmowania rzeczywistości. W języku wyraża się sądy, nazywa się rzeczy, nadając im określone cechy. Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie grupy użytkowników danego języka, chociażby narodu. Niemiecki pisarz i filozof Johann Gottfried Herder powiedział kiedyś: „Każdy naród ma własny rezerwuar myśli, które się stały znakami, tym rezerwuarem jest jego język: jest to rezerwuar, do którego wnosiły swój wkład stulecia – jest to skarbiec myśli całego narodu”. Wystarczy spojrzeć na narodowe przysłowia i powiedzenia. Nierzadko wywodzą się one z historii, kontekstu kulturowego czy odwołują się do postaci znanej w danym kraju. Czy obcokrajowiec jest w stanie je wszystkie zrozumieć, jeśli jego wiedza ogranicza się tylko do znajomości słów i struktur gramatycznych? To prawda, że nie wystarczy sama znajomość języka, żeby znać kulturę danego kraju i stać się jego pełnoprawnym obywatelem. Z drugiej strony ci, którzy nie zderzyli się z problemem bariery językowej, mogą zaświadczyć, jak wiele drzwi otwiera znajomość obcego języka.

Szukając słów

Zostało Ci jeszcze 79% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

||
Wyczyść

Zaloguj się