Kim może stać się chrześcijanin
fot. asoggetti

Kim może stać się chrześcijanin

Ha 1,2-3. 2,2-4 / Ps 95 / 2 Tm1,6-8.13-14 / Łk 17,5-10

Skoncentrujmy się na jednym zdaniu z Listu św. Pawła do Tymoteusza. Jest to fragment, który opisuje, kim może się stać chrześcijanin. Nie ma gwarancji, że się taki stanie, ale jest to możliwe. 

„Nie dał nam Bóg ducha bojaźni”. O jaką bojaźń chodzi? Nie o tę, która jest początkiem mądrości, ale raczej o lęk, który prowadzi do religijności zabobonnej i jest dość przyziemnym zjawiskiem. Niektórzy krytycy religii uważają, że religijność jest czymś naturalnym i wypływa z niepewności losu człowieka. Bieg życia jest nieprzewidywalny i pełno w nim przypadków. Poza tym w starożytności ludzie nie potrafili w sposób naukowy wyjaśnić wielu zjawisk przyrody, więc myśleli, że światem rządzą jakieś boskie postacie, których przychylność trzeba pozyskać. Gdy wyruszasz na morze, złóż ofiarę Posejdonowi.

Jednak Bóg nie dał nam ducha bojaźni, ale „mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia”. 

Jest to bardzo pociągający wizerunek człowieka i sam chciałbym taki być. Mam nadzieję, że podobne pragnienia podzielają także inni. Człowiek mocny to człowiek wyrazisty, potrafiący kierować swoim losem. To ktoś, kto ma pomysł na życie i potrafi się ostać wobec przeciwności losu. Człowiek odważny, zaangażowany, ktoś, na kim można polegać, kto daje wsparcie. 

Ale siła może odpychać, wywoływać strach. Dlatego obok mocy św. Paweł wymienia miłość. To właśnie połączenie siły i dobroci jest pociągające. Sama siła może być wykorzystana zarówno w dobrym, jak i w złym celu. Ale nie siła, która łączy się z miłością, jest tej miłości natężeniem. Jak by to było dobrze, gdybyśmy potrafili tacy być – silni i dobrzy.

A na dokładkę jeszcze trzeźwe myślenie. Czyli racjonalne, sensowne. Nieuleganie plotkom, wróżbom, przepowiedniom, ale twarde stąpanie po ziemi. Myślenie samodzielne i twórcze, szukające zrozumienia tego, w co się wierzy. 

W Piśmie Świętym jest wiele obietnic i zapowiedzi. To zdanie św. Pawła jest obietnicą, że już teraz, idąc z Chrystusem, możemy rozwijać najlepsze cechy naszego człowieczeństwa.

Kim może stać się chrześcijanin
Grzegorz Chrzanowski OP

urodzony w 1965 r. – dominikanin, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów i UPJPII, członek Komisji ds. Życia Intelektualnego Prowincji, redaktor naczelny Wydawnictwa W drodze (2000-2003). Do zakonu w...