Nieodpuszczalne?

  Człowiek o prawym, sprawnym, wrażliwym sumieniu w obliczu popełnionego grzechu ma dwie możliwości: uznanie prawdy, skruchę i nawrócenie, czyli powrót do jedności, do komunii z Bogiem, albo trwanie w grzechu, co jednak zawsze prowadzi do wypaczenia czy zagłuszenia sumienia. Niektórzy nigdy o nich nie słyszeli. Inni słyszeli, ale nie zrozumieli. Jeszcze inni wprawdzie słyszeli, ale nie wzięli ich sobie do serca, a przynajmniej nie odnieśli do siebie. Są wreszcie i tacy, którzy je usłyszeli, i było to dla nich jak rażenie piorunem, jak doświadczenie śmiertelnej grozy i atak paniki. Chodzi o słowa o bluźnierstwie czy też o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu – grzechu, który nie będzie odpuszczony ani w tym życiu, ani w przyszłym. O co w tym chodzi? Bóg złagodniał
Zostało Ci jeszcze 94% artykułu