Osobom odbierającym sobie życie nie przysługiwał pogrzeb katolicki, były one chowane poza murami cmentarza. Współczesny rozwój nauk o człowieku przyczynił się do zmiany kościelnej praktyki. Każdego dnia średnio piętnaście osób w Polsce odbiera sobie życie. Skala zjawiska jest na tyle duża, że z wielką dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, iż dla większości czytelników nie pozostaje ono abstrakcją, lecz doświadczyli go w bliższym lub dalszym otoczeniu. Fenomen śmierci zadanej samemu sobie prowokuje szereg pytań, które nie pojawiają się w kontekście śmierci naturalnej. Medycyna, psychologia i psychiatria określają i analizują jednostki chorobowe, które doprowadzają do tak drastycznego aktu. Socjologia zastanawia się nad społecznymi przyczynami i skutkami samobójstw. Filozofia próbuje definiować samobójstwo, opisywać jego fenomen oraz określać jego ocenę etyczną, rozpiętą, zależnie od okoliczności,
Zostało Ci jeszcze 94% artykułu