Psalmiczna droga krzyżowa

Psalmiczna droga krzyżowa

Musi wypełnić się wszystko, co napisano o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.
(Łk 24,44)

Jezus skazany na śmierć

„Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie i broń mojej sprawy przeciw ludowi nie znającemu litości; wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego” (Ps 43,1).

Jezus bierze krzyż na swe ramiona

„Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu” (Ps 40,9).

Jezus upada po raz pierwszy

„Z głębokości wołam do Ciebie, Panie” (Ps 130,1).

Jezus spotyka swą dziewiczą Matkę

„O Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy” (Ps 116,16).

Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi

„Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie… wybawia mnie Twoja prawica” (Ps 138,7).

Weronika ociera twarz Jezusowi

„O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza! Będę szukał oblicza Twego, Panie” (Ps 27,8).

Jezus upada po raz drugi

„W proch runęło nasze życie, ciałem przylgnęliśmy do ziemi” (Ps 44,26).

Jezus przemawia do płaczących kobiet

„Dusza moja jest niepocieszona, jęczę, kiedy wspomnę Boga, słabnie mój duch, gdy rozmyślam” (Ps 77,3–4).

Jezus upada po raz trzeci

„Prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych” (Ps 143,3).

Jezus z szat obnażony

„Dzielą między siebie moje szaty i los rzucają o moją suknię” (Ps 22,19).

Jezus przybity do krzyża

„Przebodli ręce moje i nogi, policzyć mogę wszystkie moje kości” (Ps 22,17–18).

Jezus umiera na krzyżu

„Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?” (Ps 22,1). „W ręce Twoje powierzam ducha mego” (Ps 31,6).

Jezus zdjęty z krzyża i oddany Matce

„Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy” (Ps 86,16).

Jezus złożony w grobie

„Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobie” (Ps 88,6).

Psalmiczna droga krzyżowa
Marcin Morawski

urodzony w 1972 r. – absolwent filologii klasycznej, specjalizuje się w mediewistyce. Publikował w „Tygodniku Powszechnym” i „W drodze”. Mieszka w Warszawie....