Słowo woła o wcielenie

  Nie jest problemem to, że słowo głoszone jest w internecie. Problem polega na tym, że celebracje liturgiczna i sakramentalna stają się dodatkiem do głoszonego słowa. Słowo nie jest wprowadzeniem do przeżywania tajemnicy sakramentu. Wady główne, nazywane przez nas niekiedy grzechami głównymi, to bardzo ciekawa lista. Nie ma na niej grzechów naprawdę ciężkich: morderstw, kradzieży, rozbojów. Są za to wymienione słabości, które moglibyśmy uznać za zupełnie niegroźne przywary – na przykład nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Gdzież mu do zabójstwa! Mało tego. Czyż nie każdy musi jeść? To zaś, że niekiedy przesadzimy i nie powiemy w porę: „Dość!”, to raczej słabostka niż wielki grzech. Niby racja. Dlaczego zatem słabostka trafiła na tak poważną listę? Właśnie dlatego, że to, co wygląda na słabostkę, tolerowane i niezauważane przez dł
Zostało Ci jeszcze 95% artykułu