Kościół
fot. EPISKOPATNEWS-FLICKR
Wierni oczekują, by w Kościele w Polsce była jakaś centralna władza, która w wypadku różnych trudnych sytuacji będzie rozstawiać biskupów po kątach i usuwać ich ze stanowiska. W praktyce takich możliwości nie ma.Czy każdy ksiądz może zostać biskupem?Nie każdy. Żeby zostać biskupem, trzeba mieć ukończone przynajmniej trzydzieści pięć lat i więcej niż pięć lat kapłaństwa. Oprócz tego potrzebny jest doktorat lub przynajmniej licencjat z Pisma Świętego, teologii lub prawa kanonicznego. Licencjat – to chyba ważne dopowiedzenie – na uczelniach kościelnych jest stopniem pośrednim między magisterium a doktoratem.Czyli z założenia biskup ma być człowiekiem wykształconym.Tak. Jeś
Zostało Ci jeszcze 96% artykułu

Kup miesięcznik W drodze 2020, nr 12, a przeczytasz cały numer

|
Wyczyść