Kościół
Wierni oczekują, by w Kościele w Polsce była jakaś centralna władza, która w wypadku różnych trudnych sytuacji będzie rozstawiać biskupów po kątach i usuwać ich ze stanowiska. W praktyce takich możliwości nie ma. Czy każdy ksiądz może zostać biskupem? Nie każdy. Żeby zostać biskupem, trzeba mieć ukończone przynajmniej trzydzieści pięć lat i więcej niż pięć lat kapłaństwa. Oprócz tego potrzebny jest doktorat lub przynajmniej licencjat z Pisma Świętego, teologii lub prawa kanonicznego. Licencjat – to chyba ważne dopowiedzenie – na uczelniach kościelnych jest stopniem pośrednim między magisterium a doktoratem. Czyli z założenia biskup ma być człowiekiem wykształconym. Tak. Jeś
Zostało Ci jeszcze 96% artykułu