Michał Laskowski
fot. Tomasz Jastrzębowski

W świecie istnieje jakiś ład

Karę trzeba orzec taką, jaka wynika z ustawy. Może nam się ona nie podobać, możemy uznać, że jest nieadekwatna, ale nie może się ona opierać na naszych subiektywnych odczuciach. Są oczywiście różne mechanizmy jej zaostrzania i łagodzenia, ale co do zasady jesteśmy związani przepisami.Czy pan jest sędzią niezawisłym?Staram się ze wszystkich sił. Obligują nas do tego przepisy, akty międzynarodowe, zasady etyki zawodowej, ale jesteśmy tylko ludźmi. Oczywiście każdy psycholog powie, że kształtujemy się w pewnym środowisku, dorastamy, edukujemy się, ulegamy pewnym stereotypom, chociaż wydaje nam się, że tak nie jest.W pracy sędziowskiej chodzi o zachowanie maksymalnej bezstronności, nie tylko wewnętrznej, ale też zewnętrznej. To znaczy mamy tak funkcjonować, by nikomu nie dać powodów do podejrzeń o jej b
Zostało Ci jeszcze 96% artykułu

Kup miesięcznik W drodze 2020, nr 12, a przeczytasz cały numer

|
Wyczyść