Zmysł wiary jest nadprzyrodzonym, intuicyjnym, spontanicznym poznaniem tego, co pochodzi od Boga. Jest właściwością zarówno ludzi prostych, jak i uczonych. Jego siła i intensywność nie zależą od liczby wysłuchanych wykładów o Bogu czy przeczytanych książek teologicznych, lecz tylko od mocy wiary. Wokół zmysłu wiary (sensus fidei) pojawiło się wiele nieporozumień. Biorą się one najczęściej z niedostatecznego rozumienia tego pojęcia. Sensus fidei staje się wielokrotnie przedmiotem sporu (lub argumentem w sporze) między kościelnymi frakcjami. Używany jest nie tylko jako racja w debatach teologicznych, lecz również, być może nawet częściej, w dyskusjach dotyczących kościelnej praktyki, a nawet kościelnej polityki. Z jednej strony spotykamy tych, którzy go traktują z przesadnym entuzjazmem, widząc w nim długo oczekiwane w Kościele dowartościowanie gł
Zostało Ci jeszcze 94% artykułu