Wyprostować pojęcia
fot. kiki wang / UNSPLASH.COM

Relacje między chrześcijanami a wyznawcami judaizmu przypominają relacje między mężem i żoną - po rozwodzie. Ponieważ wcześniej bardzo dużo ich łączyło, to potem nawet to, co łączyło - dzieli.

Dariusz Rosiak: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Czy to wezwanie zawarte w Ewangelii św. Mateusza dotyczy również Żydów?

ks. prof. Waldemar Chrostowski: Oczywiście, bo od samego początku było do nich skierowane. Przecież Jezus zwracał się do swoich rodaków. Pierwszymi uczniami, którzy w Niego uwierzyli, byli Żydzi, wśród nich apostołowie. Maryja, matka Jezusa, była Żydówką, tak samo jak kobiety, które zaświadczyły o Jego zmartwychwstaniu. Apostoł Paweł, który był Żydem, po głębokiej wewnętrznej przemianie pod Damaszkiem zwracał się najpierw do Żydów. Dopiero wtedy, gdy pojawili się ochrzczeni poganie, a wraz z nimi pytanie, czy powinni zachowywać żydowskie przepisy, Kościół wyszedł poza środowiska żydowskie, co zostało przypieczętowane około 50 roku na tzw. soborze jerozolimskim. Paweł bardzo mocno przeżywał to, że wielu jego rodaków nie przyjmowało Ewangelii, o czym pisał w swoich listach. Nie ma żadnego powodu, by następne pokolenia chrześcijan miały być zwolnione z misji szerzenia Ewangelii, także wśród Żydów. Co więcej, papież Benedykt XVI postawił sprawę jasno, podkreślając, że jeżeli Żydzi nie potrzebują Ewangelii, to znaczy, że nikt jej nie potrzebuje. Te słowa warto dogłębnie przemyśleć.

To jak mamy rozumieć znaczenie dokumentu watykańskiego z 10 grudnia ubiegłego roku pod tytułem „Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne”? Pojawia się w nim zdanie: „Kościół katolicki nie prowadzi ani nie popiera żadnej konkretnej instytucjonalnej pracy misyjnej skierowanej ku Żydom”.

Zostało Ci jeszcze 91% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 5000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
||
Wyczyść

Zaloguj się