Wyśnione miasta
fot. souro souvik Zp

Są z nami tak długo, jak marzenia i wyobrażenie przyszłości. Budując je, ludzkość złożyła samej sobie obietnicę lepszego jutra. Ale zawarła też kontrakt zbiorowy, przekraczający indywidualne życie.

Skąd się wzięło miasto? Nawet nie to pierwsze, historycznie udowodnione, ale sam jego zaczyn, pragnienie? Odpowiedź brzmi: Z przyszłości. Z marzenia o panowaniu nad czasem, który jeszcze nie nastąpił. Z pragnienia jutra. Najstarszy znany tekst dotyczący miasta jest zarazem najstarszym tekstem w dziejach całej ludzkości. Epos o Gilgameszu w fascynujący sposób łączy odwieczne w człowieku pragnienie nieśmiertelności z tym, co jest tej nieskończoności najbliższym wyrazem – miastem. Epos narodził się w Mezopotamii jako opowieść ustna około dwóch tysięcy lat przed Chrystusem. Miał wiele wersji, najczęściej przytaczana jest ta, którą dopiero w XIX stuleciu znaleziono wykutą w glinianych tablicach w miejscu, gdzie kiedyś istniała Niniwa – asyryjskie miasto. Jej władca kazał utworzyć jedną z pierwszych w dziejach bibliotekę; pozostałości kamiennego księgozbioru drzemią dziś bezpiecznie w zasobach British Museum.

Zostało Ci jeszcze 93% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

||
Wyczyść

Zaloguj się