Adam Zagajewski

urodzony 21 czerwca 1945 we Lwowie – poeta, eseista, prozaik, tłumacz.

Autor cyklu felietonów pt. Esprit d’escalier, publikowanych na łamach miesięcznika „W drodze”.