Andrzej Draguła

urodzony 5 stycznia 1966 r. w Lubsku – kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, doktor habilitowany teologii, profesor na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, publicysta, laureat nagrody dziennikarskiej „Ślad” im. bp. Jana Chrapka (2018).

Przewodniczący Rady Instytutu Nauk Teologicznych US, członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, Członek Redakcji i Laboratorium „Więzi”, publicysta, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”.

Zajmuje się m.in. komunikacją religijną i związkami między religią a kulturą. Autor wielu książek, m.in.: Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji, Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą, Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem, Emaus. Tajemnice dnia ósmego.

Mieszka w Zielonej Górze.

Aktywny na Twitterze.