Barbara Chyrowicz SSpS

urodzona 25 marca 1960 r. w Katowicach – polska zakonnica Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego (werbistka), filozof, etyk i bioetyk, profesor nauk humanistycznych.

Kierownik Katedry Etyki Szczegółowej KUL.

Należy do polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in.: Papieskiej Akademii Pro Vita, Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Redaktor naczelny „Roczników Filozoficznych”. Członek Rady Naukowej Laboratorium WIĘZI, stała współpracowniczka WIĘZI.

Opublikowała m.in. Zamiar i skutki. Filozoficzna analiza zasady podwójnego skutku (1997), O sytuacjach bez wyjścia w etyce (2008), Bioetyka. Anatomia sporu (2015). Współautorka podręcznika Etyka zawodu psychologa (2017).

Laureatka Nagrody Znaku i Hestii im. Józefa Tischnera.

Mieszka w Lublinie.