Hanna Sołtysiak

absolwentka teologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (obecnie Collegium Da Vinci).

Jest członkiem Archidiecezjalnej Rady Katechetycznej i doradcą metodycznym nauczycieli religii. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy katechetycznej z dziećmi i młodzieżą. Od roku 1995 prowadzi katechezę przygotowującą dzieci do wczesnej Komunii Świętej. W latach 2015–2016 publikowała felietony w ramach „Duchowych Interakcji” na łamach „Przewodnika Katolickiego”.

Mieszka w Poznaniu.

Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazały się jej dwie książki dla dzieci Oto wielka Tajemnica oraz Tajemnica spowiedzi.