Krzysztof Kupczakiewicz OP

polski dominikanin, pracuje w Irlandii