Łukasz Miśko OP

urodzony w 1982 r. – dominikanin, od lipca 2019 r. prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, rektor kościoła św. Idziego, duszpasterz wspólnoty anglojęzycznej przy kościele św. Idziego, członek podkomisji ds. Muzyki Liturgicznej w Zakonie.

Wcześniej duszpasterz szkół średnich w Jarosławiu (2007-2009), duszpasterz akademicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (2009-2019), wikary w Katedrze Świętej Rodziny w Anchorage na Alasce (2011-2012).

Od wczesnego dzieciństwa uczył się gry na pianinie. Będąc członkiem zespołu muzyki dawnej, poznał krakowskich dominikanów, którzy zrewolucjonizowali jego spojrzenie na muzykę liturgiczną. Zainspirowany sposobem modlitwy i śpiewu braci kaznodziejów, wstąpił do Zakonu w roku 2000.

Jak się modlić psalmami?

W roku 2007 otrzymał dyplom Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, broniąc pracę z patrologii.

W Stanach Zjednoczonych był duszpasterzem akademickim w Columbia University w Nowym Jorku, Holy Family Cathedral w Anchorage na Alasce, University of Washington Newman Center w Seattle oraz St. Catherine’s Newman Center w Salt Lake City. W każdym z tych miejsc organizował przynajmniej jedną pielgrzymkę do grobu św. Jakuba, by dzielić się swoją pasją pielgrzymowania szlakiem św. Jakuba w Hiszpanii.

Koncentruje się na formacji liturgicznej wiernych. Ceni sobie pracę z uczniami i studentami oraz teologiczne dyskusje przy lampce dobrego wina.

Życzenia imieninowe przyjmuje 18 października.