Philippe Dautais

francuski ksiądz prawosławny (Patriarchat Rumuński), założyciel Centrum Świętego Krzyża w departamencie Dordogne we Francji, z którym jest związany.

Urodził się w rodzinie katolickiej. Studiował matematykę, a później był nauczycielem matematyki w szkole ponadpodstawowej.

Wraz ze swoją żoną Elianthe od ponad 30 lat prowadzi rekolekcje i sesje poświęcone filozoficznej tradycji Ojców Pustyni Egiptu w połączeniu z naukami humanistycznymi zatytułowane „Droga uzdrowienia”. Owocem tych sesji jest książka Si tu veux entrer dans la vie. Thérapie et croissance spirituelle (2018), która ukazała się nakładem Wydawnictwa W drodze pt. Terapia duszy.

Prowadzi sesje poświęcone antropologii i ścieżce duchowej zgodnej z tradycją filokaliczną oraz spotkania modlitewne. Angażuje się w spotkania ekumeniczne i dialog międzyreligijny.

Autor m.in. Le chemin de l’homme selon la Bible: Essai d’anthropologie judéo-chrétienne (2009), Éros et liberté: Clés pour une mutation spirituelle (2016), La voie du coeur: lecture spirituelle de l'”Évangile de Jean (2020).

Strona Centrum Świętego Krzyża.