„Niedzielnik B” Komentarz do czytań na niedzielę 3 stycznia

Komentarz do czytań na II niedzielę po Bożym Narodzeniu: I czytanie Syr 24,1-2.8-12, II czytanie Ef 1,3-6.15-18, Ewangelia J 1,1-18.