Did Aquinas Justify the Transition from „Is” to „Ought”? Did Aquinas Justify the Transition from „Is” to „Ought”?

Did Aquinas Justify the Transition from „Is” to „Ought”?

0 opinie
Dodaj do listy Ulubionych produktów
Książka

Did Aquinas Justify the Transition from “Is” to “Ought”? Tytuł można tłumaczyć różnorako: na przykład: „Czy Akwinata uzasadnił przejście od ‘jest’ do ‘powinien’?” lub: „Czy Akwinata uzasadnił przejście od opisu do stwierdzenia powinności?” lub jeszcze inaczej: „Czy Akwinata uzasadnił przejście od zdań deskryptywnych do zdań preskryptywnych?” Pytanie to odnosi się do problemu po raz pierwszy wyraźnie zidentyfikowanego przez Davida Hume’a, a następnie zmodyfikowanego przez G.E. Moore’a. Odpowiedź na to fundamentalne pytanie wpływa dogłębnie na sposób interpretowania filozoficznego i teologicznego nauczania moralnego św. Tomasza z Akwinu.

Niedawno pojawiła się wpływowa interpretacja jego pism, która zakłada, że w ogóle nie ma uzasadnienia dla takiego przejścia i Akwinata nawet nie próbował tego uzasadniać. Taka interpretacja okazała się jednakże kontrowersyjna, a jej twórców oskarżano o fideizm w sprawach moralnych.

Czy zatem trzeba przyjąć, że św. Tomasz oparł swoją teorię moralną na naukowym lub metafizycznym opisie natury, czyli popadł w „błąd naturalistyczny”? Czy w związku z tym jego teorię prawa naturalnego trzeba uznać za bezużyteczną? Czy jego mówienie o „grzechach przeciwko naturze” nie było wynikiem tego podstawowego błędu? A być może to raczej teoria „błędu naturalistycznego” jest błędna? Czy można uznać Akwinatę za moralnego naturalistę?

Niniejsza książka jest całościowym studium ukazującym w jakim sensie można powiedzieć, że Akwinata uzasadnił przejście od opisu do stwierdzenia powinności. Krótka historia tezy o przepaści pomiędzy „jest” i „powinien” i jej analiza pokazuje, że ta meta-etyczna zasada ma swoje korzenie w semantyce, logice, epistemologii i metafizyce. Podążając za porządkiem uczenia wyznaczonym przez Akwinatę, pierwsza część książki poświęcona jest Tomaszowej logice – łącznie z semantyką i filozofią nauki. W drugiej zaś części książki omawia się niektóre aspekty filozofii natury i metafizyki Akwinaty, by w ten sposób odpowiedzieć na tytułowe pytanie.

pełen tytuł:Did Aquinas Justify the Transition from "Is" to "Ought"?
autor: Piotr Lichacz
seria:Biblioteka Instytutu Tomistycznego. Teksty i Studia
rok wydania:2011
wydawca: Instytut Tomistyczny
liczba stron:334
format:155x230 mm
oprawa:miękka
masa netto:430 g
isbn:978-83-9051-710-0