W drodze 2003, nr 08

W drodze 2003, nr 08

0 opinie

Numer otwiera rozmowa z Jarosławem Różańskim OMI o „Redemptoris missio” – Misja dopiero się zaczyna.

Poza tym: Nauczajcie wszystkie narody. W oczach niechrześcijan. Dwa wezwania do heroizmu – perspektywa urodzenia dziecka upośledzonego.