Zbawienie w historii. Teologia historii w nauce Świętego Tomasza z Akwinu Zbawienie w historii. Teologia historii w nauce Świętego Tomasza z Akwinu

Zbawienie w historii. Teologia historii w nauce Świętego Tomasza z Akwinu

0 opinie

Początkowo chciałem przeanalizować problem historii zbawienia w myśli współczesnej teologii, szczególnie protestanckiej. W tym celu przestudiowałem nowsze dzieła poświęcone filozofii i teologii historii. Planowałem też pobieżnie zapoznać się z dziełem Akwinaty. Spodziewałem się znaleźć w jego teologii – która powszechnie uchodzi za niehistoryczną – interesujący kontrast z nowożytną myślą historyczną. Analiza tekstów świętego Tomasza pozwoliła najpierw dostrzec niektóre interesujące szczegóły, a z czasem doprowadziła do tak zaskakujących wyników, że zrezygnowałem z pierwotnego planu i skoncentrowałem uwagę jedynie na Tomaszu.

Max Seckler